Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Skadegörelse på judiska institutioner

I natt, samtidigt som 81-års minnet av Kristallnatten, har synagogor och judiska institutioner i Danmark, Norge och Sverige fått olika former av Davidsstjärnor uppsatta på fasaderna. I Stockholm har vi kunnat se det på Bajit och vid Stora Synagogan. I Norrköping och Helsingborg också vid synagogan. Händelserna är polisanmälda och polisen kollar också av övriga institutioner och begravningsplatser. Vi vet ännu inte vem som ligger bakom men kommer uppdatera löpande både här och på vår Facebooksida.