Rabbin Shmuel Cohen z"l

Baruch Dayan HaEmet.

Shmuel och hans hustru Rivka var shlichim i Stockholm på 70-talet. Shmuel gjorde en mycket stor insats inom det judiska Stockholm, där han  aktivt deltog, hade bnei mitzvah-elever och arbetade på Hillelskolan. Innan Shmuel anlände till Stockholm var han i Antwerpen, efter Stockholm flyttade han till Israel, därefter spenderade han 20 år i Sidney, vilket går att läsa om i Times of Israel och i Australian Jewish News här.