Kära besökare,
Församlingen har helgstängt och öppnar åter onsdag 19 maj, på grund av kristi himmelsfärd samt shavout. På återseende!

Rabbin Dr Moshe Edelmann z"l

Vi har nåtts av det sorgliga beskedet att rabbin Dr Moshe Edelmann z"l har avlidit. Rabbin Edelman var rabbin i Stockholm mellan åren 1965 och 1967 och åter igen mellan åren 1993 och 1999 varefter han tjänstgjorde som rabbin i Finland. Rabbin Edelmann besatt en väldigt stor kunskap om de olika utmaningar som det innebär att leva som ortodox jude i Norden. 

Våra tankar går till rabbin Edelmanns familj.

Må hans minne vara välsignat!