Rabbin Dr Moshe Edelmann z"l

Vi har nåtts av det sorgliga beskedet att rabbin Dr Moshe Edelmann z"l har avlidit. Rabbin Edelman var rabbin i Stockholm mellan åren 1965 och 1967 och åter igen mellan åren 1993 och 1999 varefter han tjänstgjorde som rabbin i Finland. Rabbin Edelmann besatt en väldigt stor kunskap om de olika utmaningar som det innebär att leva som ortodox jude i Norden. 

Våra tankar går till rabbin Edelmanns familj.

Må hans minne vara välsignat!