Sökes: projektledare/Change Manager på 50%

Projektledare/Change Manager på 50% till Judiska Församlingen och Föreningen Hillel

Judiska Församlingen, föreningen Hillel och den internationella organisationen Education For Impact (EFI) har startat ett utvecklingsprojekt (EFI-projektet) som syftar till att garantera och säkerställa ett rikt, tryggt och mångfacetterat judiskt liv i Stockholm på 30 års sikt. 

Projektet genomförs i två faser under sammanlagt fyra till fem år. Vi befinner oss nu i fas ett, planeringsfasen. Till hösten inleds fas två, implementeringsfasen.

Vi söker en projektledare/Change Manager som ska driva fas två av projektet under tre till fyra år.

Arbetsbeskrivning för projektledaren/Change ManagerProjektledaren/Change Managern kommer att arbeta nära en utsedd utbildningskonsult från EFI-teamet och som brobyggare mellan Föreningen Hillel och Judiska Församlingen. Arbetet är en tjänst på 50%.

Change Managern skall tillsammans med EFI:

 • Ta fram en rapport som analyserar behoven av utbildningsinsatser för att nå önskade resultat.
 • Utforma en arbetsplan för att genomföra dessa insatser.
 • Implementera arbetsplanen.

  För att uppnå ovanstående kommer Change Manager att: 
 • Vara fysiskt närvarande i skolan och ha en arbetsplats på Bajit.
 • Ha regelbunden kontakt med berörda intressenter, såväl professionella som volontärer.
 • Arbeta med EFI-ärenden.
 • Arbeta på distans med konsult från EFI samt delta i möten och utbildningar tillsammans med andra projektledare/Change Managers.
 • Genomgå fortbildning inom relevanta områden såsom judiska texter och skolpedagogik.
 • Delta i fyra seminarier för professionell utveckling per år (två till tre dagar/seminarium).
 • Delta i målinriktad professionell utveckling för att kompensera eventuella brister i yrkeserfarenhet.

Projektledaren/Change Managern skall ha följande färdigheter och egenskaper: 

 • Utmärkt kommunikationsförmåga och människokännedom.
 • Förmågan att inspirera kollegor, föräldrar och andra intressenter.
 • Kunna arbetsleda team.
 • Administrativa och organisatoriska färdigheter för att hantera ett komplext projekt.
 • Utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i engelska.

Vi erbjuder en livlig och omväxlande arbetsplats. En möjlighet till personlig utveckling genom internationellt samarbete. 

Om EFI
EFI är en internationel organisation som verkar för att stödja de europeiska judiska församlingarna genom att hjälpa skolor och församlingar att arbeta för gemensamt framtagna mål.

Om Judiska Församlingen i Stockholm
Judiska Församlingen i Stockholm är den största judiska organisationen i norra Europa, med över 4 300 medlemmar. Organisationen bedriver en bred och omfattande verksamhet som bland annat inkluderar sommarläger, kulturverksamhet, bibliotek, barn- och ungdomsverksamhet, synagogor och social verksamhet. Vi är en enhetsförsamling vilket innebär att vi företräder medlemmar från alla olika judiska inriktningar – från helt sekulära till ortodoxa. 

Om Hillel
Föreningen Hillel är en ideell organisation som funnits sedan mitten av 50-talet. Föreningen driver den judiska skolan, förskolan och ett fritidshem. Vi är en liten familjär verksamhet med judisk profil vilket betyder att vi förmedlar judiska traditioner och judisk kultur till barnen i vår verksamhet. Verksamheten har vuxit under de senaste åren och omfattar numer ca 400 barn, i åldrarna 1-13 år, och har knappt 80 medarbetare.

Sista ansökningsdag är 30 augusti 2020. Tilläggsfrågor besvaras av Laila Takolander, 072-0702273 samt laila.takolander@jfst.se, dit även ansökan skickas.