Kära besökare,
Församlingen har helgstängt och öppnar åter onsdag 19 maj, på grund av kristi himmelsfärd samt shavout. På återseende!

Policy för Judiska Församlingens avseende droger vid arrangemang som anordnas i Judiska Församlingens regi eller lokaler

· Inom Judiska Församlingen råder nolltolerans för bruk av narkotikaklassade droger vid arrangemang i Församlingens regi.

· Arrangör eller person som anlitas av arrangör för evenemang, samt deltagare som misstänks vara påverkad av eller innehar narkotikaklassad drog, avlägsnas omedelbart från sitt uppdrag och pågående evenemang.

· Vid misstanke om brott, kommer ärendet att överlämnas till polisiär myndighet för utredning.

· Vid tillstånd av alkoholförsäljning som givits av tillståndsgivare vid kommunen, skall de riktlinjer som gäller vid alkoholförsäljning iakttas och vid försummelse av dessa, inte tillåtas fortgå.

 

Hantering av underårig som misstänks vara påverkad av alkohol eller droger eller inneha narkotikaklassad drog vid arrangemang i JFSTs regi eller i JFSTs lokaler

· Vid misstanke om att en underårig omyndig medlem eller gäst till medlem befinner sig vara påverkad i Judiska församlingens lokaler i samband med arrangemang anordnat av Judiska församlingen, kontaktas vårdnadshavare som ombeds att komma och hämta sitt barn.

· I fall som ovan avses även påverkad av alkohol.

· Om vårdnadshavare inte kan komma eller tillse så att annan vuxen (person över 18 år) kan tillse så att den underårige kan avlägsnas från eventet, ska arrangör ordna så att tillsyn sker över den underårige i avvaktan vårdnadshavares ankomst.

· OM den underårige avviker – JF kan inte kvarhålla någon – skall berörd person inte ges tillstånd att närvara vid kommande arrangemang innan åtgärd har redovisats för arrangören.

· Vårdnadshavare ska informeras om Judiska församlingens skyldighet att enligt SoL 14:1 göra en orosanmälan till ansvarig myndighet.

· Inför event skall policy om nolltolerans informeras och att detta sker av hänsyn och omtanke om deltagarna.