Pandemi och judiskt liv – din egen berättelse

Det var bara knappt ett halvår sedan Covid-pandemin drabbade Sverige. Ändå har så mycket förändrats under denna korta tid. Vi befinner oss i ett historiskt skeende. Judiskt liv i Sverige har påverkats på många sätt under dessa månader. Vi vill nu samla in vanliga människors egna berättelser. Vill du vara med och bidra?

Syftet med att samla in berättelser, är dels att spegla judiska erfarenheter av pandemins första halvår 2020, och spara det till eftervärlden. Dels syftar det också till att dela berättelserna redan nu, genom att samla berättelser i en e-bok, utgiven av Judiska biblioteket. Det blir en slags antologi med personliga skildringar och minnen.

Du kan till exempel skriva om din vardag och hur den har påverkats. Har du varit isolerad? Sjuk? Arbetat hemifrån eller fortsatt ungefär som vanligt? Hur har du hållit kontakt med släkt och vänner? Hur var det att fira pesach och andra högtider under pandemin? Vad har varit jobbigt och svårt? Vad har du kunnat glädjas åt? Berättelsen är din, och du fyller den med det du vill berätta. Riktmärke är en till fyra A4-sidor. Vill du använda dig av dikten som form, så får du göra det.

Boken kommer inte att tryckas, men den kommer att finnas fritt tillgänglig på nätet, för alla som vill läsa. E-boken kommer också att vara sökbar i Judiska bibliotekets katalog. Några papperskopior kommer också att göras, och arkiveras hos Judiska biblioteket. Boken är icke-kommersiell, och copyright tillhör Judiska biblioteket och respektive skribent.

Du som vill vara med kan välja att skriva på svenska eller engelska. Du får välja om du vill ha med ditt namn, eller om du vill vara anonym. En redaktör kommer att gå igenom materialet och arbeta med redigering och korrekturläsning.

Ditt bidrag skickar du in via formuläret nedan senast den 15 november. E-boken beräknas komma ut runt årsskiftet 2020/21.

OBS! Anmäl endast en person/anmälan

Vi samlar in ditt namn, adress och telefonnummer för att kunna kommunicera med dig kring projektet.


Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.