Nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och region Stockholm

Med anledning av de nya rekommendationerna kommer Judiska församlingens kulturprogram riktade till vuxna att ske digitalt eller bli framflyttade. Om du anmält dig till ett program som inte blir av kommer du att bli kontaktad. Vi uppmanar även alla att inte fysiskt besöka Judiska församlingens bibliotek Om ni önskar låna en bok kontakta biblioteksansvarige Malin Norrby på malin.norrby@jfst.se. Inga böcker behöver heller lämnas tillbaka innan den 19 november  

I enlighet med rekommendationerna  påverkas inte verksamhet riktad till barn och ungdomar. Även gudstjänsterna fortsätter som vanligt men det är av stor vikt att alla ser till att hålla social distans, undviker alla form av trängsel vid in- och utpassering samt tvättar händerna och använder handspriten som finns i synagogorna regelbundet. Om du har minsta antydan till förkylningssymtom ska du inte besöka någon synagoga.

Vi följer regelbundet situationen och kommer komma med mer information och situationen förändras.