Ny information från FHM gällande Glämsta

I torsdags (20/5) kom Folkhälsomyndigheten (FHM) ut med nya restriktioner gällande  ”cuper och läger”. Nedan finner ni en länk till FHM:s hemsida där ni kan läsa beslutet i sin helhet. Vi har valt att saxa ur de saker som kommer påverka/ändra Glämstas verksamhet som mest. Vi väljer också att kommentera och förklara hur vi tänker uppfylla FHM:s beslut. 

För er som varit på sommar Glämsta tidigare, det kommer vara helt annorlunda i år. Men oj vad kul vi kommer ha ändå! Glämsta blir ju av! 

Först och främst,
Alla aktiviteter som sker utomhus kommer i stort sett vara som vanligt. Vi pratar om båtar, vi pratar bad, fiske, stafetter och lekar på fotbollsplan, vi pratar om idrottsaktiviteter, vi pratar om häng på torget… 

FHM:s punkter och våra kommentarer: 

FHM - Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis klass, lag, kollogård, konfirmandgrupp eller liknande och att dessa, så långt som möjligt, inte blandas med varandra under lägret. Detta gäller även resor till och från lägret. 
Glämsta - Man tillhör sin hus/barngrupp och blandas inte med andra hus/barngrupper inomhus. Till exempel kommer varje hus/barngrupp åka ut till Glämsta i separata bussar. 

FHM - Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare. Det kan gälla i matsalen, entréer, samlingsrum och andra gemensamma utrymmen.
Glämsta – Frukostar, mellis och kvällsmackor äts i respektive husgrupp. Lunch och middag äts gemensamt i stora matsalen med färre platser per bord än vanligt. Vi delar upp matsalen i olika zoner där man sitter husgruppsvis. Varje zon kommer ha en egen entré. Vi avgränsar tydligt de olika zonerna. Avdukning kommer att ske efter varje måltid när matsalen är tom. 

FHM – Ta fram rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymtom och rutiner för hemresa så snart som möjligt. Informera om vikten av uppmärksamhet på symtom. 
Glämsta – Som tidigare informerats måste barn och personal som uppvisar symptom lämna Glämsta inom 4 timmar från det att vi ringt. Man är välkommen tillbaka efter minst 48 symptomfria timmar. Det är periodansvarig som fattar beslutet om att skicka hem personer, detta efter konsultation med läkare. 

FHM - Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel biokväll, öppet hus, föräldrabesök, stora tävlingar eller föreställningar. 
Glämsta – Vi kommer inte ha storprogram (program som involverar hela lägret) eller shabbatgudstjänster inomhus för hela kollot samtidigt. 

FHM - Förlägg så mycket som möjligt av lägerverksamheten utomhus. 
Glämsta - No Shit? Ta med regnkläder och förbered er på en svensk sommar! 

FHM - Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan flera deltagare än den avgränsade gruppen, exempelvis avslutningsdisco för hela lägret. 
Glämsta – Ingen gemensam Lekstugefest (party sista kvällen) för hela lägret kommer att anordnas. I stället kommer vi hitta alternativ. 

FHM - Utgångspunkten för de nya allmänna råden är Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver lägerverksamheterna vara beredda på att planera om. 

För frågor, Kontakta Lejbo på david.lejbowicz@jfst.se 

Hoppas vi ses i sommar! 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/lager-och-cuper/