Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020.

> För löpande uppdateringar om läget se våra nyheter längre ner på denna sida och vår Facebooksida

Ny EU-undersökning om hur unga judar upplever antisemitismen i Europa

Ny undersökning från EU visar att unga judar i Europa upplever att antisemitismen är ett stort problem och att den ökat i deras hemländer. Positivt är att många unga judar upplever att deras judiska identitet är stark.

Young Jews face harassment in Europe, but nevertheless express their Jewish identity | European Union Agency for Fundamental Rights - fra.europa.eu
fra.europa.eu
Many young Jewish Europeans face antisemitic harassment in Europe, but are also very resilient as they clearly express their Jewish identity, finds a report published today by the European Commission and FRA. Rising hate speech and intolerance towards them shows the urgent need for continued concerted efforts to adequately address society’s longstanding and persistent hostility towards Jews.

https://fra.europa.eu/en/press-release/2019/young-jews-age-old-hatred