Kära besökare,
Församlingen har helgstängt och öppnar åter onsdag 19 maj, på grund av kristi himmelsfärd samt shavout. På återseende!

Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen: 2021 års stipendium tilldelas Daniel Leviathan för hans arbete med projektet ”Förlorade röster – spåren av 1945 års räddade”

Daniel Leviathan tillägnas Micael Bindefelds pris till minnet av Förintelsen för sitt arbete att synliggöra 66 av de överlevande som anlände till Sverige med Röda Korsets aktion ”Vita båtarna” men som dog kort därefter av de sjukdomar och skador som åsamkats dem under Förintelsen.

Daniel är sedan tidigare engagerad i judisk fortbildning. Han har givit många föreläsningar på Judiska församlingen, är föreläsare på Paideia folkhögskola och har arbetat som museiguide på Judiska Museet. Sedan september 2020 är han också doktorand i judaistik på Lunds Universitet.

För det här projektet har Daniel tagit fram dossierer för samtliga 66, mestadels unga kvinnor, som vilar på Norra judiska begravningsplatsen. Dessa dossierer kommer att ligga till grund för en digital minnesplats, de 66 personernas gravstenar kommer att förses med en QR-kod kopplad till en webbsida med ingående information om respektive person.

Genom ett samarbete med Forum för levande historia kommer det redan under innevarande år att arrangeras ett flertal guidade studiebesök för skolungdomar och lärare. Detta för att öka kunskapen om Förintelsen och dess fasor bland unga.

Idén till projektet initierades 2018 av en privatperson som till en början volontärt tog en aktiv del i arbetet. Hösten 2019 vände församlingen sig till forskaren och arkeologen Daniel Leviathan om hjälp att leda projektet framåt. Detta har nu burit frukt.

Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen delar varje år ut ett stipendium i syfte att stödja de som har en vilja att kommunicera, informera, bildsätta eller på annat sätt förmedla kunskap om Förintelsen till en bred svensk publik.

Daniel Leviathan tilldelas årets stipendium om 500.000 kronor och juryns motivering lyder:

”Daniel har med noggrann och respektfull forskning möjliggjort skapandet av en digital minnesplats över de Förintelseöverlevande som kom till Sverige men vars liv inte gick att rädda och som ligger begravda på Norra judiska begravningsplatsen. Projektet ökar kunskapen om en bortglömd del av svensk historia och öppnar dörren till de begravdas liv. På så vis får vi möjlighet att för lång tid framöver minnas dem och deras familjer. Inte enbart som offer för Förintelsen, utan för de liv de levde.”

- Detta är en helt unik berättelse som få, om ens någon, känner till. Daniel Leviathan öppnar dörrarna till en inte tidigare berättad svensk efterkrigshistoria samtidigt som han på ett respektfullt vis levandegör dessa tragiska människoöden. Stiftelsen är övertygad om att detta är ett utomordentligt sätt för skolungdomar att närma sig den här tidsepoken och därmed lära sig mer om Förintelsen, säger Micael Bindefeld, Stiftelsens ordförande och initiativtagare.

- Genom detta generösa stipendium har Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen möjliggjort att utveckla en akademiskt inriktad forskning om ”1945 års räddade”, där resultatet av forskningen digitaliseras och tillgängliggörs för en bredare allmänhet. Som forskare är det en enorm förmån att inte enbart få återskapa dessa bortglömda livsberättelser, utan också att göra dem tillgängliga för många. Det är genom att berätta om dem, vars människovärde, liv och röster nazisterna stal, som vi kan öka kännedomen om Förintelsen, säger Daniel Leviathan.

Stipendiet delas ut den 27 januari på den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. På grund av rådande restriktioner sker ceremonin utomhus med enbart Stiftelsens styrelse och tidigare stipendiater närvarande.

Läs mer här www.bindefeldstiftelse.se