Med fingertoppskänsla formas ett vitalt judiskt liv i Stockholm

Tillsammans med den internationella, ideella organisationen Educating for Impact (EFI), har Judiska församlingen i Stockholm och Föreningen Hillel (judiska skolan och förskolan) startat en, i första hand, treårig förändringsresa. Läs hela intervjun med Natalie Lantz här.