Maynard föreläser "Lite om Bibeln"

Se alla Maynards föreläsningar här.