Malmös judiska elever är inte längre säkra

Judiska Centralrådet, Judiska Ungdomsförbundet och World Jewish Congress nordiska kontor publicerade den 15 mars debattartikeln ”Malmös judiska elever är inte längre säkra” i Expressen. Debattartikeln bygger på den nya rapporten ”Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap, en rapport om antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning (2020)” och påvisar en mycket oroande situation. Rapporten beskriver en otrygg och ängslig tillvaro för judiska elever i Malmös skolor. Samtliga judiska elever som intervjuats för rapporten har upplevt antisemitiska trakasserier, verbala samt fysiska, och säger att judar väljer bort vissa Malmöskolor då de inte känner sig säkra där. De lärare som intervjuats för rapporten uppger att de saknar kunskap och verktyg för att hantera antisemitism, särskilt i samband med konspirationsteorier eller Mellanösternkonflikten.

Judiska Centralrådet, Judiska Ungdomsförbundet och World Jewish Congress uppmanar därför Sveriges regering att:

·         Göra en liknande genomlysning av skolor i alla Sveriges kommuner för att kartlägga förekomsten av antisemitism och dess uttryckssätt. 

·         Utifrån kunskapsbasen skapa en åtgärdsplan för att i ett tidigt skede identifiera och motverka antisemitism.  
1. Lärare och skolpersonal bör utbildas och få verktyg att kunna identifiera och motverka antisemitism
2. Läromedel bör ses över.

Antisemitismen är ett samhällsproblem och arbetet mot antisemitism i skolan behöver enligt rapporten ”bedrivas integrerat och långsiktigt, inte utbrutet och stundvis i form av exempelvis temadagar.” IHRA:s arbetsdefinition av antisemitism med dess elva exempel bör utgöra basen för detta arbete. 

Artikeln som publicerades i Expressen fick stor genomslagskraft. Nedan är några exempel på mediers och politikers reaktioner:

DN, ledare 15 mars 2021, ”Sverige fortsätter att svika Malmös judar”

Expressen ledare 16 mars 2021, ”Judehatet i Malmös skolor en skamfläck för Sverige”

SvD, ledare (Mattias Svensson) 16 mars 2021, ”Malmö måste göra mer mot judehatet”

Smålandsposten 16 mars 2021 (Fredrik Haage), ledare, ”När talar vi öppet om Malmös judar”

Kristianstadsbladet, 15 mars 2021, ”Slå på blåljuset om antisemitism”

Bulletin 16 mars 2021, ”Er invandringspolitik driver judarna från Malmö”

Stefan Löfven, statsminister (S), Facebook

Ulf Kristersson, partiledare (M), på Facebook

Annie Lööf, partiledare (C), Facebook

Märta Stenevi, Språkrör (Mp), Twitter

Nooshi Dagostar, partiledare (V), Twitter

Hanif Bali, riksdagsledamot (M), Twitter

Gulan Avci, Riksdagsledamot (L), Twitter

 

Text av Petra Kahn Nord, World Jewish Congress