Uppdaterad information om covid-19 (25 mars)

Alla offentliga så väl som privata aktiviteter i våra lokaler är inställda tom  30 april,  gudstjänster är inställda tom 20 april. (Medlemstidningen Tachles har annonser för program. Tidningen trycktes innan församlingen beslöt att ställa in alla program, det som står här på hemsidan gäller, inte Tachels.)

Hemstöd ringer till kunder och levererar vissa varor och lämnar dem utanför dörren hos våra äldre men gör inte längre hembesök. Meals on Wheels (matleveranser till sjuka och behövande) kommer att fortsätta. Begravningsverksamheten kommer att fortsätta som vanligt. Privata möten och privat undervisning (som bnei mitsvaundervisning mellan lärare och en elev) bestämmer de som är inblandade själva om. Kontakta oss vid frågor: info@jfst.se.

> För löpande uppdateringar om läget se våra nyheter längre ner på denna sida och vår Facebooksida

 

Karantänkommentarer

”Karantänkommentarer”
-ett videoprojekt med olika judiska röster om coronatiden

Syftet med projektet är att judiska röster ska kommentera situationen just nu och genom detta föra oss närmare varandra när vi inte kan träffas lika mycket. Vi vill att du spelar in en kort video när du pratar, sjunger eller gör något för att inspirera andra. Videorna kommer att publiceras på Församlingens hemsida, på vår Facebooksida och Instagram. Det kommer att vara öppet för alla att se, men är främst riktat till våra medlemmar och judar i Sverige.

Videon ska innehålla:

1. Väldigt kort presentation – vem är du?

2. Tankar om situationen idag-

Exempelvis kan du berätta om hur situationen har påverkat ditt liv, vad gör du annorlunda nu som du inte gjort innan? Har du insett något om dig själv? Du kan även berätta om något judiskt, exempelvis vad säger Torah/halacha om detta, vad finns det skrivet om likande fall i judiska skrifter. Eller vill du ge folk lite hopp och skratt, skämta lite om situationen vi är i (men tänk på att det är för en stor grupp du skämtar). Lever du i Sverige eller i andra länder? Hur påverkar detta dig? Eller kom på något själv som du vill berätta.

Ca 3 min lång video (tänk på att sitta där det är tyst, känsligast är ljudet). Spela in och ladda upp så snart som möjligt, gärna senast fredag 3 april.

Gå in på https://wetransfer.com/ och klicka på ”ta mig till gratis”.
Klicka på ”lägg till mina filer”
Skriv in i skicka till: petra.kahn.nord@jfst.se
Skriv ditt namn (för- och efternamn i meddelandetexten)

Har du problem att logga in eller ladda upp kontakta petra.kahn.nord@jfst.se, 0707308851

Frågor om innehåll kontakta Jonna.wolff@jfst.se, 0706837755

Tack och stay safe!
Jonna och Petra