Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Karantänkommentarer av Matilda Pelcman, Mattias Schain, Heléne Don Lind och Martin Kreuge

Se alla karantänkommentarer här.