Judiska Församlingen i Stockholm och Föreningen Hillel i samarbete med Eductaing for Impact (EFI)

Judiska Församlingen i Stockholm har påbörjat en treårig förändringsresa tillsammans Föreningen Hillel och den internationella, ideella organisationen Educating for Impact (EFI). Tillsammans bygger vi nu den judiska framtiden i Stockholm! Målet är att bidra till ett mångfacetterat och vitalt judiskt liv i Stockholm på trettio års sikt via målmedvetna insatser i samarbete mellan skolan och församlingen.

EFI verkar för att stödja de europeiska judiska församlingarna genom att hjälpa skolor och församlingar att arbeta för gemensamt framtagna mål. EFI stöttar för tillfället förändringsprocesser i nitton judiska församlingar runt om i Europa med mycket gott resultat. De judiska skolorna och församlingarnas barn och ungdomsaktiviteter utgör grogrunden för ett blomstrande judiskt liv för framtida generationer. Hillelskolan står i fokus, men projektet syftar till att skapa synergieffekter mellan skola, familjer, församling och informella utbildningsinitiativ. EFI-samarbetet har bland annat som mål att stärka länkarna mellan skola-familjer och församling för att främja hem som är mer aktivt judiska, samt att utveckla det strategiska samarbetet mellan skola och församling för att intensifiera den sammantagna inverkan av judiskt lärande i Stockholm.

EFI har ingen religiös inriktning och tillhandahåller ingen färdig mall för vilka mål Församlingen och Hillel ska sträva efter. Istället är det styrgruppen med representanter från både församling och skola, som formulerar de mål och visioner som är aktuella för det judiska livet i Stockholm.

EFI-initiativet leds och stöds av en mängd olika judiska stiftelser, utbildningsnätverk och ideella organisationer med judiska värderingar runt om i världen. Här kan du läsa mer om EFI:s arbete: https://educatingforimpact.com/

Natalie Lantz är projektledaren som ska driva förändringsprocesserna framåt. Hon fungerar som en brygga mellan Föreningen Hillel och Judiska Församlingen.

Natalie har sitt kontor på Hillelskolan och nås via: natalie.lantz@hillel.nu