Inställda gudstjänster i Stockholms tre synagogor

Gudstjänster

Informationen om gudstjänster nedan gäller tillsvidare.

Stora synagogan
Stora synagogan har beslutat att ställa in samtliga gudstjänster från och med den 20 november tillsvidare. Kabbalat shabbat kommer streamas på Judiska Församlingen i Stockholms Facebooksida på fredag kl 14.20 med rabbin Ute Steyer och kantor Yuval Hed. Den avslutas med ljuständning i Stora synagogan kl 14.54.

Jeschurun
Jeschurun kommer att ställa in samtliga gudstjänster tillsvidare. 

Adat Israel
Adat Jisrael kommer att ställa in samtliga gudstjänster tillsvidare. 

Vi utför dessa åtgärder för att motverka smittspridningen i samhället. Församlingen är fortfarande öppen och vi finns där för stöd och hjälp vid behov. Kontakta oss vid frågor: info@jfst.se.