Insamlade förnödenheter delas ut vid gränsen mellan Ukraina och Polen

Måndag 28 mars anlände Stockholms Judiska Församlings insamling av förnödenheter till Polen. Dessa blev fördelade till flyktingar runt om i Polen. Det var totalt 700 kartonger med en vikt på strax under 10 ton av förnödenheter som anlände. Det var med stor tacksamhet som det togs emot och styrelseledamot Jonathan Körösi åkte med ner till gränsen för att säkerställa att det kom fram och distribuerades till flyktingar. Ett stort tack till alla volontärer som packade och till alla som donerade.