Information om Glämsta 2022

 NY ANMÄLNINGSPERIOD (Barn och familjer)

I år öppnar anmälningssidorna en månad tidigare. Dvs den 1 december.

Sidan håller öppet till den 14 december. Där hittar ni även datum för respektive period.

Ni hittar anmälningssidan här

 

BARN/FAMILJER - Priser ålder

Period 1    11 dagar ÅK 3 – 6 (födda 12 – 09) 16.600 kr
Period 2  9 dagar ÅK 3 – 6 (födda 12 – 09) 13.500 kr
Period 3 16 dagar ÅK 7 – 8 (födda 07 – 08)  19.500 kr
Familjeveckan 8 dagar Vuxen 10.900 kr
    Barn 8 – 15 år  7.400 kr
    Barn 3 – 7 år  5.550 kr

 

Barnrabatter: 25% rabatt per förälder som är medlem i någon av de Judiska Församlingarna i Sverige

Rabatter familjeveckan: förälder som är medlem erhåller 50% rabatt på sin kostnad samt 25% rabatt per barn

Än så länge är priserna preliminära eftersom budgeten 2022 ännu inte är tagen.
Priserna som presenteras här är maxpriser, dvs priserna kommer inte kunna höjas.

 

HÖJD ANMÄLNINGSAVGIFT (Barn och familjer)

För att anmälningen ska vara giltig måste en anmälningsavgift betalas in.
Nytt för i år är att vi höjer anmälningsavgiften från 1.000 kr till 2.000 kr.
Anmälningsavgiften måste vara oss tillhanda senast den 17 december.
Anmälningsavgiften dras sedan av på fakturan.

 

NYTT KONTO FÖR INBETALNING AV ANMÄLNINGSAVGIFT (Barn och familjer)

Nytt konto är BG 806-9486. Märk inbetalningen med barnets namn / familjens namn.

 

(ÅTER)BETALNINGSPRINCIPER. (Barn och familjer)

Vi uppmanar er att läsa om dessa här.