För dig som känner stark oro pga kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina berör oss alla. Vi påverkas av allt det lidande som drabbar människor i krigsområdet och som tvingas fly från sina hem, lämna kvar anhöriga och gå en osäker framtid till mötes. Kriget berör hela befolkningen i Ukraina, oberoende av ålder, etnicitet eller religionstillhörighet. Även om våra judiska systrar och bröder i Ukraina varken är mer eller mindre utsatta än övriga befolkningen, går våra tankar även till dem och hur vi kan bistå dem.

Det är naturligt att känna oro och osäkerhet i tider som dessa, både för sig själv, sina närmaste och för omvärlden. Om du känner ett behov av att prata med någon om dina tankar och din oro har JFST öppnat en telefonlinje som du kan ringa till. Numret 08-58785840. Eftersom många kan ringa samtidigt kommer du mötas av en telefonsvarare som ber dig lämna ditt namn och telefonnummer. Så fort som möjligt, beroende på belastning, kommer du bli kontaktad av någon från Trauma-gruppen, som är en del av Församlingens Krisgrupp.

Om du mår så dåligt att du inte kan vänta på att bli kontaktad, rekommenderar vi dig att ta kontakt med din vårdcentral.

För dig som inte är i behov av prata med någon om din oro, utan har andra frågor, hänvisar vi till kansliet på Församlingen.

Se översättning på ukrainska, ryska och engelska nedan.

Війна в Україні впливає на всіх нас.  На нас впливають усі страждання, які переживають людей у ​​зоні бойових дій і змушені покинути свої домівки, залишити родичів і зіткнутися з невизначеним майбутнім.  Війна зачіпає все населення України, незалежно від віку, етнічної чи релігійної приналежності.  Хоча наші єврейські сестри та брати в Україні не є ні більш, ні менш уразливими, ніж решта населення, ми також думаємо про них і про те, як ми можемо їм допомогти.

 Природно відчувати занепокоєння та невпевненість у подібні часи, як для себе, своїх близьких, так і для зовнішнього світу.

 Якщо ви відчуваєте потребу поговорити з кимось про свої думки та проблеми, JFST відкрив телефонну лінію, на яку ви можете зателефонувати.  Номер 08-58785840.  Оскільки багато людей можуть телефонувати одночасно, вас зустріне автовідповідач, який попросить вказати своє ім’я та номер телефону.  Протягом 24 годин, залежно від навантаження, з вами зв’яжеться хтось із травматологічної групи, яка входить до парафіяльної кризової групи.

Война в Украине касается всех нас. Мы обеспокоены всеми страданиями, которые обрушиваются на людей в зоне боевых действий и из-за которых люди вынуждены бросать свои дома, покидать родственников, одновременно сталкиваться с неопределённым будущим.
Война затрагивает всё население Украины, независимо от возраста, национальности или религиозной принадлежности. Даже если наши еврейские сёстры и братья не более и не менее уязвимы, чем остальное население, наши мысли обращены к ним и к вопросу о помощи, которую мы можем им оказать.
Вполне естественно в такие времена испытывать тревогу и неуверенность, как за себя и своих близких, так и за внешний мир.

The war in Ukraine affects us all. We are affected by the suffering of people in the war zone, who are forced to flee their homes, leave their families behind, and face an uncertain future. The war affects the entire population of Ukraine, regardless of age, ethnicity, or religious affiliation. While our Jewish sisters and brothers in Ukraine are neither more nor less vulnerable than the rest of the population, our thoughts go out to them and to how we can help them.

It is natural to feel anxious and worry in times like these, about ourselves, our loved ones and about the world.

If you feel the need to talk to someone about your thoughts and concerns, JFST has started a telephone line that you can call. The number is 08-58785840. Since many can call at the same time, an answering machine will pick up your call and ask you to provide your name and telephone number. You will be contacted by someone from the Trauma Group – a part of the Community Crisis Group – within 24 hours (depending on availability).