Ett tack från Morton Narrowe i samband med firandet av hans 90årsdag

Jag blev glad och oerhört rörd av alla presenter, gratulationer och donationer till Narrowefonden och andra förtjänstfulla organisationer i samband med min 90 årsfirande. Uppslutningen blev så stor att jag inte kan skriva till var och en för att tacka, som jag gärna skulle önska göra.

Ta dessa rader personligt. I min festpredikan skildrade jag vår församling och det judiska livet i Stockholm positivt och jag tror att det var uppenbart att jag älskar vår församling. Jag vill tacka dig som i samband med min födelsedag hyllat mig på olika sätt. Tillsammans gör vi en bra menighet ännu bättre.

Må Gud välsigna ”våra händers verk”

Morton Narrowe