Dvar Torah Parashat Yitro

Judisk identitet formas i det vardagliga, i framgångar och motgångar.

Shabbat shalom och lyssna här.

Önskar,
Rabbi Ute Steyer