Dvar torah för shabbat Zachor

Glömma eller inte glömma? Hur är det nu med Amalek?

Lyssna på rabbin Ute Steyer här.