Dvar torah för shabbat shekalim och rosh chodesh adar

Purim, glädje, och att ta emot Toran på nytt med rabbin Ute Steyer.

Lyssna här