Dvar torah för parashat Vajakhel pekudej med rabbin Ute Steyer

Lyssna till rabbin Ute Steyer här