Dvar Torah: Parashat Mikets med rabbin Ute Steyer

Assimilering och integration, en fråga så gammal som torahn (och chanuka).

Lyssna här