Kära besökare,
Församlingen har helgstängt och öppnar åter onsdag 19 maj, på grund av kristi himmelsfärd samt shavout. På återseende!

Dvar torah av rabbin Ute Steyer om parashat Shemini

En drash om skator och myror. Lyssna här