Kära besökare,
Församlingen har helgstängt och öppnar åter onsdag 19 maj, på grund av kristi himmelsfärd samt shavout. På återseende!

Stockholms stora synagoga 150 år 

Boken ” jag må bo mitt ibland dem” – Stockholms stora synagoga 150 år utkom i september. Den lilla judiska menigheten bosatt i Stockholm låter på 1860-talet bygga en synagoga så stor att den rymmer alla Stockholms judar och fler därtill! Den placeras inte i skymundan. Nej, den byggs på en för ändamålet inköpt tomt, mitt i centrala Stockholm och på gångavstånd från det kungliga slottet.
Hur gick det till? Vilken mannakraft, mod (eller övermod) och framtidstro hade inte dessa judar besjälade av upplysningens idéer om kunskap, tolerans och rättvisa! Och än står hon kvar. Pris 390:- (+ frakt). Köp boken på www.hillelforlaget.se.