Bli volontär, med anledning av kriget i Ukraina

Kära medlemmar,

Låt mig inleda med att tacka alla för det stora engagemang som ni visar.
Vi kommer redan nu att möjliggöra för medlemmar att anmäla intresse att hjälpa till. I detta nyhetsbrev och på församlingens hemsida kommer samtliga medlemmar ges möjligheten att logga in och fylla i ett kontaktformulär. Har du möjlighet att hjälpa till på något sätt – anmäl dig gärna redan nu så kommer församlingen att återkomma om behovet skulle uppstå och om vilken hjälp som kommer behövas.

Med detta sagt vill jag understryka att kriget i Ukraina inte är en kris för oss judiska församlingar. Det är myndigheterna som i första hand har att hantera flyktingfrågan genom att tillåta dem att komma in i landet (Migrationsverket) och att förse flyktingarna med boende och förnödenheter (MSB). Vår kontakt med dessa myndigheter är att informera om att de judiska församlingarna har en särskild kompetens när det gäller just judar som kommer hit och att vi står till förfogande.

Kriget är riktat mot hela Ukraina och inte specifikt mot judar. Detta är en viktig information och judarna i Ukraina befarar att om det blir alltför högljutt riktade insatser för bara judarna riskerar de att antisemitiska händelser blir konsekvensen.
Vi är och kommer fortsatt vara proaktiva så snart vi får information om att ukrainska flyktingar anlänt eller är på väg till Sverige.
 
Lena Posner-Körösi
Ordförande och i samråd med Judiska Församlingens Krisgrupp

Tillägg 2022-03-04

För er som har släkt och vänner  i Ryssland som snarast vill komma till Sverige eller förlänga sin vistelse här. Det är Migrationsverket som handhar dessa frågor.
I likhet med tidigare, krävs visum från Ryssland och all förlängning av vistelse ansöks om på plats vid någon av Migrationsverkets lokaler.

Bli volontär