Bi’ur chamets (förbränning av chamets)

Fredag 26 mars, har du möjlighet att komma till Församlingen på Wahrendorffgatan 3b för att bränna ditt resterande chamets mellan kl 8.30 och kl 10.49.

Var vänlig och släng inte plastpåsar, aluminiumfolie eller liknande i elden. Vi rekommenderar att du samlar ditt chamets i en papperspåse och tar med.