Att växa upp som jude - En handbok inför din stora dag

Judiska Församlingen i Stockholm har utformat en bok för bnei mitsva-deltagare inför deras stora dag och för ett fortsatt judiskt liv. Boken är en gåva till de barn som blir bar/bat mitsva i Stockholm. För barn som blir bar/bat mitsva i Stora synagogan delas boken ut av rabbin Ute eller kantor Yuval. För de som blir bar/bat mitsva inom den progressiva inriktningen, delas boken ut av handledaren. Ifall bar/bat mitsvan blir i någon av de andra synagogorna och boken intresserar, mejla gunila.lefebure@jfst.se, tack.

Boken är även till för alla, unga som vuxna, som är intresserade av judiskt liv. Den finns att köpa i Kosherian för 250 kr.