Pluggstuga

Ungdomar se hit!

Pluggstugan är tillbaka, varje torsdag med start 30 september från 16.00. Vi står för fika, studiero och god atmosfär. Ojämna veckor för högstadieelever, jämna veckor för gymnasieelever. 

Obligatorisk anmälan. Plats meddelas vid anmälan. 

Frågor: ungdom@jfst.se

Vi följer FHM:s restriktioner. 

torsdag
16:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm
Anmäl

OBS! Anmäl endast en person/anmälan

Vi samlar in ditt namn, adress och telefonnummer för att kunna kommunicera med dig kring evenemanget, och för att kunna kontrollera att det är de anmälda personerna som kommer.

Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.