Alla offentliga så väl som privata aktiviteter samt gudstjänster i våra lokaler är inställda till och med 13 augusti 2020/ All public, private activities and services in our premises are canceled until August 13, 2020.

Babyträff

Kaffe och häng för föräldralediga varje onsdag kl 10-12 i centrala Stockholm. Vi startar sångstunden 10.30, kaffet är klart kl 10.
Gå med i Facebookgruppen ” Babyträffar på Judiska Församlingen” för att få information om veckans gäst och se eventuella schemaändringar. 

onsdag
10:00 - 12:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm