DET JUDISKA EUROPA

Varmt välkomna till en författarkväll med Eva Ekselius om hennes nya bok - DET JUDISKA EUROPA

Måndag 27 november, klockan 18.30

Vakna, mitt folk! löd poetens rop när upplysningen bröt in och utmanade inte minst den traditionella judendomen. Under de följande 150 åren skulle judarna i Europa gå från att vara en inåtvänd minoritet till att bli en bärande del av den europeiska kulturen. Hur såg det ut, bakom fördomarna och stereotyperna? I sin stora bok om ”det judiska Europa mellan den franska revolutionen och den ryska” skildrar Eva Ekselius utvecklingen i både öst och väst och både bland män och kvinnor, på nära håll och övergripande, i ett Europa som skakas av revolutioner.

27 november
18:30
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm

Sista anmälningsdatum för icke-medlemmar är den 21 november 2023.

Sista anmälningsdagen för medlemmar är den 26 november 2023, för att kunna anmäla sig som medlem måste man vara inloggad.

Anmäl

OBS! Anmäl endast en person/anmälan

Vi samlar in ditt namn, adress och telefonnummer för att kunna kommunicera med dig kring evenemanget, och för att kunna kontrollera att det är de anmälda personerna som kommer.

Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.

Stay on this page until you receive confirmation that the notification has been submitted, otherwise the notification will be cancelled.