Styrelsesammanträde

25 januari
17:00
Plats
Centrala Stockholm
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm