Om demoner, vargar och shrek - en kväll med jiddischpoesi

En exposé över jiddischkulturen sedd genom poetiska ögon. 

Salomon Schulman berättar framför allt ur sin nyutkomna bok ”Natten läser stjärnor”. 

Vi får bekanta oss med modernistiska poeter som gjorde uppror med sin samtid och sig själva. Många av dem bar också med sig traditionella värden som de stöpte om. Gemensam för dessa förra seklets (1920-1999) känselspröt är deras känsla av desperation. 

Skådespelaren Hannes Meidal ger desperationen en röst i sina deklamationer! 

 

Välkomna! 

Frågor? Kontakta jonna.wolff@jfst.se

20 april
18:30
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm, Jiddischsällskapet i Stockholm och Paideia

Sista anmälningsdatum för icke-medlemmar är den 16 april 2023.

Sista anmälningsdagen för medlemmar är den 19 april 2023, för att kunna anmäla sig som medlem måste man vara inloggad.

Anmäl

OBS! Anmäl endast en person/anmälan

Vi samlar in ditt namn, adress och telefonnummer för att kunna kommunicera med dig kring evenemanget, och för att kunna kontrollera att det är de anmälda personerna som kommer.

Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.