Jom kippur 5783 – det judiska folkets, eviga, andra chans!

Kom och få en djupare förståelse över gåvan som jom kippur är tillsammans med Rabbin Mattias Amster.

Frågor: mattias.amster@jfst.se

02 oktober
19:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm