Panelsamtal om serien "The New Jew" med skaparen Moshe Samuels och forskaren Daniel Leviathan

Varmt välkomna till ett panelsamtal om serien "The New Jew". Daniel Leviathan, forskare i judisk historia, samtalar och diskuterar frågorna som serien lyfter tillsammans med en av seriens skapare och programledare, Moshe Samuels.

Moshe är en "professionell jude" med lång erfarenhet som utbildare i Israel och USA. Under de senaste åren har han tjänstgjort som VD för Shazur / Interwoven, en organisation som grundades för att introducera israeler till det samtida judiska livet och hjälpa till att överbrygga den växande klyftan mellan den judiska världens två epicentra. Idén till serien "The New Jew" inspirerades av de meningsfulla möten han upplevde under sina resor, vilket påverkade hans egen judiska och israeliska identitet.

Daniel Leviathan är utbildad arkeolog och doktorand i judaistik vid Lunds universitet, där han forskar om synagogearkitektur i Sverige och judiskt historia i allmänhet.

Frågor: Malin.Norrby@jfst.se

16 januari
19:00 - 20:30
Plats
Zoom
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm