Måndagscirkeln - KULTUR-PÅ-MÅNDAG

Vi är i en stor och lättvädrad lokal, perfekt för att både se och höra samt för att sitta på så stort avstånd som man själv väljer. Vi förutsätter att alla som kommer är helvaccinerade -och kommer utrustade med sitt 'vaccinationspass + ID-handling.

Första träffen måndag 17 januari kommer Ann Epstein att beskriva för oss hurdana system som finns för att underlätta jobbsökande och jobbfinnande för ungdomar med särskilda behov. Anns förklaring är det tredje anförandet i vår serie om hjälp och system som finns i samhället för att se till att alla får likvärdig hjälp i skolan, i högre studier och på arbetsmarknaden. De första två föredragen hölls av Hannah Jakobsson och Siv Asarnoj därefter kom pandemin!

Måndag 24 januari kommer Laila Takolander, verksamhetschef i Stockholms judiska församling, för att tala om det judiska Finland. Den här gången kommer det att gälla historia, invandring, utvandring, vilka yrken var/är 'typiskt judiska', är Finlands judar mest finsk- eller svenskspråkiga och mycket annat vi inte vet om vårt judiska grannland. 

Därefter avser vi fortsätta varje måndag som tidigare år, med hoppet att 'situationen' stadigt förbättras!

ETT GOTT; HÄLSOFYLLT 2022 tillönskar vi alla 'måndagskultiverade'!

/Helen Rubinstein, Fanni Epstein och Monika Forszpan

Frågor och anmälan: helenrub@jfst.se

17 januari
11:00
24 januari
11:00
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm