Extrainsatt digitalt fullmäktigemöte

Välkomna alla medlemmar att ta del av nästa fullmäktigemöte.
Mötet kommer att ske via zoom. Obligatorisk anmälan här på hemsidan.

Zoom-länk mailas ut till alla anmälda samma dag som mötet, glöm inte att titta i din skräpkorg om du inte fått någon länk.

Begäran om extra fullmäktige möte 

I enlighet med paragraf 14 i Judiska församlingens  stadgar begär ett antal fullmäktigeledamöter att ett extra fullmäktige möte inkallas senast 10 januari 2022. Med ändamål att besluta om Jeshuruns  placering i Bajit Nybrogatan / Riddargatan.

Kallelse.

Bilagor hittar ni här.

Frågor: fullmaktige@jfst.se

13 januari
18:30
Plats
ZOOM
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm