Bokpresentationer på Zoom - tema Ungern

Peter David från Megilla-förlaget gästar Judiska biblioteket och presenterar två författare och deras böcker i samtal med Malin Norrby.

Vi får veta mer om Julianna Weiss och hennes bok ’Mitt liv hitom ondskan’ samt om Ervin Revai och hans ’Och tranorna flyga’. Båda böckerna är självbiografiska och tar sitt avstamp i författarnas respektive uppväxt i och flykt från Ungern 1956.

Julianna Weiss är psykolog och bosatt i Stockholm men bördig från Ungern. Boken ’Mitt liv hitom ondskan’ är hennes självbiografi och hennes skönlitterära debut.  Julianna kom som tonåring till Sverige med sin familj i samband med revolten i Ungern 1956. Hennes berättelse utgör en dialog mellan nuet och dåtiden - ibland frivilligt, men inte alltid. Hela livet och boken igenom lever Julianna i denna dialog - ofta hjälpt av det ungerska språkets kodord. Som en extra dimension över allt detta: den judiska traditionen kontra det assimilerade svenska livet.

Vad eller vem är en pappa? Han som gav henne efternamnet Weiss och släkt, eller han som uppfostrade och älskade henne så länge hon kan minnas? Vad gör en älskad men omgift hustru om barnets far skulle återvända efter kriget?

Ervin Revai har arbetat som konsult inom byggbranschen under många år. ’Och tranorna flyga’ är också Revais skönlitterära debut efter att tidigare ha skrivit branschböcker.

Revais bok är en skildring av förkrigstidens Ungern och krigets fasor för framförallt landets judiska befolkning. Ungdomsåren under Sovjettiden beskrivs, skolan och en givande fotbollsbana.
Så livets vattendelare: en nattlig vandring med en betald vägvisare över åkrar och skog in i Österrike, december 1956, efter folkets resning mot Sovjet. Visst skulle föräldrarna kunna komma efter, eller?

Sverige i mars 1957, från "dag ett" en exempellös berättelse om ett rikt liv med sin nya familj och en fantastisk yrkeskarriär inom byggbranschen. Men varför fick inte föräldrarna komma?
Utöver "biografins" ramar tillåter sig författaren att fundera över begreppet "hemma". Var lever en frihetsälskande människa och jude bäst?

Välkommen till en kväll om ett spännande och aktuellt tema! Gratis, öppet för alla och obligatiorisk anmälan via formulär.

Frågor: malin.norrby@jfst.se

23 januari
19:00
Plats
Zoom
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm