PJS musikaliska morgongudstjänst

Välkomna till vår musikaliska morgongudstjänst/sacharit i vår minjan sukkat shalom. Avital Shein, Tim Kynerd och våra musiker leder gudstjänsten Vi använder PJS siddur Kol Haneshama, Själens röst* under gudstjänsten. Efter gudstjänsterna deltar vi i gemensam kiddush med besökarna i Stora synagogan. På grund av då rådande Covid 19-restriktioner kan vi komma att ha begränsat antal sittplatser på gudstjänsten. Först till kvarn… Restriktioner kan också komma att påverka våra möjligheter till gemensam kiddush.

Sukkat shalom Barn – barntefila.
Barnfamiljer är välkomna till en barnanpassad gudstjänst i biblioteket under synagogan, främst för barn mellan 3 och 8 år (men alla är välkomna). Anneli Radestad och Szilvi Somlai leder barngudstjänsten. När barntefilan är klar ansluter barnen till sukkat shaloms musikaliska gudstjänst.

Till anmälningsformulär.  
Sista anmälningsdag är 17 februari. 

Frågor: info@progjud.se

 

 

19 februari
09:45
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm