Parashat Vajakhel, shabat shekalim, mevarchim

26 februari