Stora synagogan jom kippur neila i Bajit 18.40

Max antal är i enlighet med FHMs riktlinjer 50 personer.

Obligatorisk föranmälan. Enbart för medlemmar.

Frågor: gunila.lefebure@jfst.se

Assistans med anmälan: inforeg@jfst.se

Enbart bnei mitzvah ålder och äldre.

16 september
18:40
Plats
Bajit
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm