Adat Jisrael sukkot - shacharit dag 2

På grund av pandemin har Adat Jisrael enbart 35 platser och det är obligatorisk anmälan till davnen i Adat Jisrael.
Anmälan och frågor om  davnen, barnaktiviteter sker via epost info@adatjisrael.se eller SMS 070-496 48 33.

22 september
08:30
Plats
Adat Jisrael
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm