Adat Jeschurun jom kippur mincha och neila

Shana tova,

För att möta gällande riktlinjer kring pandemin samt krav från säkerheten behöver vi att du anmäler dig inför kommande Yamim Noraim-gudstjänster hos oss Adat Jeschurun senast måndag 30 september kl. 20.00 via detta formulär. En anmälan per person (gäller både vuxna och barn).

Adat Jeschurun följer rådande riktlinjer för restriktioner för offentliga event/samlingar under Covid-19 pandemin och vi tar därför emot ett begränsat antal deltagare. Först till kvarn gäller och medlemmar i Adat Jeschurun prioriteras. Max antal i samlingssalen är i enlighet med FHMs riktlinjer 60 personer.

Det egna ansvaret är viktigt. Om du är sjuk eller har minsta symptom ber vi dig att stanna hemma. Du kan utsätta dig själv och andra för allvarlig risk om inte reglerna följs.

Var noga med att tvätta händerna vid ankomst till Bajit och håll avstånd så gott det går i g-dtjänstlokalen.

Vi ser fram emot att se dig i Shul!

Adat Jeschurun

Frågor: info@jeschurun.se

16 september
17:15
Plats
Samlingssalen
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm