Golda Meir - pionjär, förvaltare, förlorare

Margit Silberstein i samtal med författaren Kenneth Hermele kring hans nya bok "Jag hatar sladder - Bokslut över Golda Meir" (Bokförlaget Korpen). 

Golda Meir hade en unik levnadsbana, en kvinna bland världens mäktigaste ledare, en sionistisk pionjär, en socialistisk idealist, en sekulär judinna som tvangs ge efter för de ultaortodoxa. Och till sist, efter Jom kippur-kriget, en förlorare, en politiker som tiden sprungit förbi. 

Kenneth Hermele tecknar ett inkännande porträtt av Golda Meir som en motvillig feminist som går från att vara en av Israels mest beundrade personer till att bli en av de mest förtalade.

Frågor John.gradowski@jfst.se

11 november
18:30
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm

Sista anmälningsdatum för icke-medlemmar är den 8 november 2021.

Sista anmälningsdagen för medlemmar är den 10 november 2021, för att kunna anmäla sig som medlem måste man vara inloggad.

Anmäl

OBS! Anmäl endast en person/anmälan

Vi samlar in ditt namn, adress och telefonnummer för att kunna kommunicera med dig kring evenemanget, och för att kunna kontrollera att det är de anmälda personerna som kommer.

Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.