Golda Meir - pionjär, förvaltare, förlorare

Margit Silberstein i samtal med författaren Kenneth Hermele kring hans nya bok "Jag hatar sladder - Bokslut över Golda Meir" (Bokförlaget Korpen). 

Golda Meir hade en unik levnadsbana, en kvinna bland världens mäktigaste ledare, en sionistisk pionjär, en socialistisk idealist, en sekulär judinna som tvangs ge efter för de ultaortodoxa. Och till sist, efter Jom kippur-kriget, en förlorare, en politiker som tiden sprungit förbi. 

Kenneth Hermele tecknar ett inkännande porträtt av Golda Meir som en motvillig feminist som går från att vara en av Israels mest beundrade personer till att bli en av de mest förtalade.

Frågor John.gradowski@jfst.se

11 november
18:30
Plats
Centrala Stockholm, plats meddelas vid anmälan
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm