Forskarsöndag: De ordnade böckernas folk - Om judiska bibliotek, identitet och klassifikation

Visste du att Judiska biblioteket i Stockholm har ett eget system för att kategorisera och ordna böcker, och att det skiljer sig helt från majoritetssamhällets system? Det grundar sig istället i judisk tradition och avspeglar judisk identitet och historia.

Professor Joacim Hansson vid Linnéuniversitetet är Sveriges första professor i Biblioteks- och informationsvetenskap. Han har under hela sin forskarkarriär intresserat sig för klassifikationssystem och hur de avspeglar sådant som identitet och maktrelationer. Han har skrivit om bland annat det Svenska SAB-systemet och om samiska biblioteket. Nu intresserar han sig för judiska bibliotek i allmänhet och Judiska biblioteket i Stockholm i synnerhet och skriver på en bok om detta.

Söndagen den 10/10 klockan 19 gästar Joacim vår serie Forskarsöndag på Zoom och samtalar med Malin Norrby, Hillelförlaget och Judiska biblioteket. Vi får höra om vad som skiljer judiska bibliotek från andra bibliotek, om klassifikation och hur det avspeglar en grupps identitet, om Judiska biblioteket i Stockholm, men även om Vilhelm Jacobowskys samling och andra judiska bibliotek i världen. Utrymme för frågor och samtal.

Välkommen till en spännande kväll om kulturhistoria och bibliotekshistoria med en judisk vinkel.

Frågor: Malin.Norrby@jfst.se

10 oktober
19:00
Plats
ZOOM
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm