Spår av jiddischkeit: om forskningsprojektet i Judiska biblioteket

För ett år sedan fick Judiska biblioteket och Södertörns högskola forskningsmedel från Riksbankens jubileumsfond. Forskningsprojektet fick namnet ’Spår av jiddischkeit’ och syftar till att inventera samlingen för att hitta uppslag till ny forskning och att bedöma vad som skulle kunna digitaliseras i framtiden. Dessutom görs samlingen mer sökbar genom att katalogposterna revideras.

I projektet arbetar Lena Roos, som är professor i religionshistoria vid Södertörns högskola, docenten i jiddisch Simo Muir, Judiska bibliotekets Malin Norrby och biblioteksassistent David Reichel. Vad har de hittat under det här året? Hör projektdeltagarna berätta om unik jiddischlitteratur som finns i samlingen, om böckernas proveniens och om hur man transkriberar jiddisch till latinska bokstäver. Det blir en resa genom svenska bundistbibliotek, tidiga ögonvittnesskildringar från Förintelsen och äldre böcker för kvinnor om hur man sköter om ett judiskt hushåll. Dessutom får vi veta hur det kommer sig att Jack Londons Skriet från vildmarken översattes till jiddisch.

Frågor? malin.norrby@jfst.se

Mer information? Klicka här.

21 mars
18:00
Plats
Zoom
Arrangörer
Judiska Församlingen i Stockholm

Sista anmälningsdatum för icke-medlemmar är den 18 mars 2021.

Sista anmälningsdagen för medlemmar är den 20 mars 2021, för att kunna anmäla sig som medlem måste man vara inloggad.

Anmäl

OBS! Anmäl endast en person/anmälan

Vi samlar in ditt namn, adress och telefonnummer för att kunna kommunicera med dig kring evenemanget, och för att kunna kontrollera att det är de anmälda personerna som kommer.

Stanna kvar på denna sida tills du får bekräftelse på att anmälan är inskickad, annars avbryts anmälan.