Vad gör Centralrådet? - en samtalsserie om vårt påverkansarbete

Första samtalet kommer att handla om "Antisemitism - högt på vår agenda men samhällets ansvar"

Samtalspanelen består av Fredrik Sieradski, Henrietta Stein, Lotta Reisch Jensen och Charlotte Manderman. Moderator: Willy Silberstein

Centralrådet lanserar en samtalsserie där vi ca två gånger per termin informerar om specifika frågor som vi driver gentemot politiker och myndigheter, frågor som vi och våra medlemmar uppfattar som avgörande för judiskt liv och vår judiska framtid i Sverige. Medlemmar i alla judiska församlingar och föreningar anslutna till Centralrådet är välkomna att lyssna in.

Länk till Zoom mailas ut samma dag som evenemanget.

Frågor: charlotte.manderman@jfst.se

03 maj
18:30
Plats
Zoom
Arrangörer
Judiska Centralrådet

Detta evenemang är endast öppet för medlemmar att anmäla sig till. Logga in med mobilt bankID så kan du anmäla dig.